Regulamin

Każdy Klient Fitness Klubu FORMA zobowiązany jest:

 

 • Do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu,
 • Do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach, tylko na czas pobytu w klubie, przedmioty wartościowe prosimy przechowywać w recepcji
  Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy klientów przechowywane w szafkach i rzeczy pozostawione w innych miejscach klubu.
 • Klienci korzystają z usług klubu na własną odpowiedzialność. W razie konieczności sugerujemy konsultacje z lekarzem lub instruktorem.
 • Członkiem klubu może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 • Do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych Członków, powodujących uszkodzenie lub zniszczenie mienia klubu, jak również zniszczenia pomieszczeń klubu.
 • Do zmiany obuwia i zachowania czystości na terenie klubu, oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się.
 • Zapoznania się z instrukcjami użytkowania dotyczącymi korzystania z siłowni, sal aerobiku, sauny oraz kabin opalających przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 • Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych takich jak: wentylacji, sprzętu radiowo – telewizyjnego, temperatury w saunach itp.,
 • Opuścić salę ćwiczeń na 15 minut przed zamknięciem klubu,
 • Po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce,
 • W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić świeży ubiór i obuwie sportowe zamienne (różne od tego w którym Członek przyszedł do klubu),
 • Nie wnosić szklanych i otwartych naczyń z napojami na teren klubu,
 • Nie spożywać alkoholu oraz nie palić tytoniu na terenie klubu,
 • Dokonywać rezerwacji na zajęcia aerobiku oraz terminowego opłacania karnetów. Wpłaty należy dokonywać na ostatnich zajęciach kończącego się karnetu. Zaleganie z terminowym opłacaniem karnetów może spowodować brak możliwości korzystania z zajęć w klubie,
 • W przypadku zajęć niewykorzystanych (maksymalnie jeden trening) istnieje możliwość odrobienia ich w pierwszą sobotę lub niedzielę po opuszczonych zajęciach,
 • Klient posiada możliwość wyboru formy zajęć (zajęcia aerobikowe lub trening w siłowni),
 • Studenci w Formie mogą korzystać ze zniżki jedynie w wskazanych terminach: wtorki i czwartki od 10:00 do 14:00, Soboty 15:00 do 20:00, Niedziele od 9:00 do 15:00

 

Korzystanie z usług Klubu i sprawy organizacyjne:

 

 • Ćwiczenia aerobiku prowadzone są w grupach,
 • Fitness Klub FORMA ma prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków klubu przez ogłoszenie w recepcji,
 • Zmiany regulaminu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na specjalnie do tego przeznaczonej tablicy ogłoszeń klubu,
 • Wszystkie uwagi dotyczące pracy klubu jak również propozycje nowych form zajęć mogą być składane pisemnie w recepcji klubu,
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.